Ponavljam pitanje, jer fali mjerna jedinica u prethodom. Koliki je maseni udio otopljene tvari, a koliko otapala ako se 3,422 mola NaCl otapa u 44,44 g vode? M(NaCl)= 58,44 g/mol, M(H2O)= 18 g/mol Hvala i ispričavam se na lapsus!

Ime i prezime: Mirna Avdic 1997zmajo@gmail.com

 


Sada imamo novi problem: 3,422 mola NaCl je nemoguće otopiti u 44,44 g vode, jer je topljivost natrijeva klorida u vodi puno manja (konkretno, u 100 g vode može se otopiti maksimalno otprilike 37 g natrijeva klorida, i ta se vrijednost ne mijenja puno s temperaturom). No, idemo se praviti da to ne znamo i računati ne obazirući se na tu "sitnicu".

Maseni udjel otopljene tvari, u ovom slučaju natrijeva klorida, definiran je omjerom mase natrijeva klorida i mase otopine:

w(NaCl) = m(NaCl)/m(otop.)

Masu natrijeva klorida izračunat ćemo množenjem množine natrijeva klorida s molarnom masom natrijeva klorida:

m(NaCl) = n(NaCl) · M(NaCl) = 3,422 mol · 58,44 g/mol = 199,98 g

Sada kada znamo masu natrijeva klorida, možemo je uvrstiti u gornju formulu i tako ćemo dobiti maseni udjel otopljene tvari:

w(NaCl) = 199,98 g / (199,98 g + 44,44 g) = 0,8182 = 81,82 %.

Maseni udjel otapala je ono što nam preostaje do 100 %, dakle:

w(H2O) = 100 % − 81,82 % = 18,18 %.

Ponavljam još jednom, takvu je otopinu nemoguće pripraviti jer topljivost natrijeva klorida u vodi nije dovoljno velika da bi se u 44,44 g vode moglo otopiti 199,98 g natrijeva klorida.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija