Unaprijed Vam hvala na odgovoru. Gustoća 65%-tne HNO3 je 1,391 gm na -3. Kolika je množinska koncentracija, a kolika masena koncentracija te otopine? M(HNO3)=63 g/mol

Ime i prezime: Dora Dzidar1@gmail.com

 


Prvo ćemo izvesti odnos gustoće i masene koncentracije:

γ(HNO3) = m(HNO3)/V(otopina)

= m(HNO3)/(m(otopina)/ρ(otopina))

= w(HNO3ρ(otopina)

Množinska i masena koncentracija odnose se isto kao množina i masa:

c(HNO3) = γ(HNO3)/M(HNO3)

Izvod možeš vidjeti npr. ovdje.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   aproksimativac@gmail.com

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija