pozdrav!molim vas pomoc oko zadatka: Koliko se molekula ATP-a dobije razgradnjom laktoze do malata? unaprijed hvala

Ime i prezime: petar ivković

 


Hidrolizom laktoze dobiju se glukoza i galaktoza. Razgradnjom glukoze do piruvata dobiju se dvije molekule piruvata, dvije molekule NADH i dvije molekule ATP-a. Galaktoza se kroz nekoliko koraka te uz utrošak jedne molekule ATP-a prevodi u glukozu-1-fosfat, tako da se iz galaktoze na kraju također dobiju dvije molekule piruvata, dvije molekule NADH i dvije molekule ATP-a. Sveukupno, znači, od jedne molekule laktoze dobijemo četiri molekule piruvata, četiri molekule NADH i četiri molekule ATP-a.

Prolaskom jedne molekule piruvata kroz Krebsov ciklus dobiju se tri molekule NADH, jedna molekula FADH2 i jedna molekula GTP-a. Ako stanemo na malatu, onda ćemo otpisati jednu molekulu NADH koja nastaje dehidrogeniranjem tj. oksidacijom malata.

GTP je energijski ekvivalentan ATP-u, NADH vrijedi 2,5 molekule ATP-a, a FADH2 1,5 molekulu ATP-a. Dalje treba računati s malim i ne uvijek cijelim brojevima, ali ne bi trebalo biti teško jer se radi samo o množenju i zbrajanju.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   aproksimativac@gmail.com

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija