Hvala. Javljam se opet u vezi pitanja http://eskola.chem.pmf.hr/odgovori/odgovor.php3?sif=21597 Greškom sam stavio + umjesto - (greška u predznaku kako matematičari vele). Riječ je o sulfitnom i sulfatnom anionu.

Ime i prezime: Tomisalv B.

 


Ta korekcija dosta mijenja stvari. Sad mogu dosta jednostavno reći da sumpor ni tu nema puno izbora. Krenemo li crtati Lewisovu strukturu, prvo ćemo doći do struktura u kojima sumporov atom oko sebe ima osam valentnih elektrona, ali gdje su također prisutni i suprotni naboji na susjednim atomima. Takve strukture imaju neki mali doprinos ukupnim strukturama sulfatnih i sulfitnih aniona, ali dominiraju one kod kojih nema separiranih naboja. "Korištenje" d-orbitala da se smjeste dodatni elektroni znači da će elektroni završiti na nešto višim energijskim razinama (d-orbitale su načelno iznad s- i p-orbitala), ali to je puno manji iznos od onoga koji proizlazi iz separacije nabojâ.

Uglavnom, budući da je sumpor element treće periode, d-orbitale naprosto jesu dostupne za elektrone koji će se naći oko njegovih atoma. One same po sebi jesu viših energija od s- i p- orbitala, ali razlika nije tolika da bi bile zabranjene. Zbog toga si sumpor može "dopustiti" spojeve poput heksafluorida u kojemu oko centralnog atoma ima šest kovalentnih veza, kao i rezonancijske strukture molekula ili iona u kojima značajan doprinos daju i d-orbitale. U spojevima u kojima nema potrebe za "širenjem prostora" tj. za uključivanjem d-orbitala, (popunjene) molekulske orbitale gradit će se samo iz s- i p-orbitala.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   aproksimativac@gmail.com

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija