Trebala bih pomoć oko jednog zadatka. 1. Odredite volumen kalijeve lužine množinske koncentracije c(KOH) = 0.3 mol/dm potrebne za neutralizacije 25mL otopine fosforne kiseline množinske koncentracije c(H3PO4)=0.2 mol/dm.

Ime i prezime: Natalija Zelic

 


Fosforna kiselina je triprotonska, tako da će za njezinu neutralizaciju trebati trostruka množina kalijevog hidroksida:

n(KOH) = 3∙n(H3PO4)

Množina se može izraziti kao umnožak volumena i koncentracije otopine:

n(KOH) = c(KOH)∙V(KOH)

n(H3PO4) = c(H3PO4)∙V(H3PO4)

S to dvoje može se u prvu formulu:

c(KOH)∙V(KOH) = 3∙c(H3PO4)∙V(H3PO4)

Iz nje se može izvući nepoznanica tj. volumen kalijeve lužine:

V(KOH) = 3∙c(H3PO4)∙V(H3PO4)/c(KOH)

Još primjerâ sličnih zadataka možeš naći npr. ovdje.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   aproksimativac@gmail.com

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija