Pozdrav. Imam komentar vezan za pitanje:

http://eskola.chem.pmf.hr/odgovori/odgovor.php3?sif=17505

Kakvi uvjeti vladaju u polikristalnom materijalu na granici kristala i kako objasniti da polikristalni oblik ima veću vodljivost od monokristalnog oblika istog matrijala. Pretpostavljam da se radi o već navedenom prebacivanju u sp2 hibridizaciju i setovima π-veza.

Ime i prezime: Tomislav B.

 


Ako je polikristalni materijal praškast, površina pojedinog kristala bit će ista kakva bi bila i da se radi o površini monokristala. Kakva će biti površina, ovisi o vrsti materijala i tu je teško reći išta općenito. Ako pak imaš kompaktan polikristal neke čiste tvari (dakle, bez ikakvih primjesa), pojedini će kristaliti biti spojeni preko uskih zona u kojima se prelazi iz jedne kristalne rešetke u drugu. Te će zone u principu biti krcate defektima.

Odnos vodljivostî monokristalnog i polikristalnog uzorka ovisi o tomu kakva je električka narav tvari. Za izolatore bih očekivao da će biti vodljiviji kao polikristali nego kao monokristali jer polikristal znači veću relativnu površinu monokristalnih zona, a time i više defekata koji kod izolatorâ vjerojatno doprinose vodljivosti. Kakvi će biti defekti, odnosno stanje površina među kristalitima, (opet) ovisi o tomu kakvu tvar imamo.
Kod vodičâ je situacija dijametralno suprotna i tu defekti smetaju vodljivosti, tako da će npr. monokristal bakra biti bolji vodič od polikristalnog uzorka.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   aproksimativac@gmail.com

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija