Poštovani, Prije svega zahvaljujem se na trudu i detaljnom odgovoru. Još bih Vas molila da mi protumačite nekoliko nejasnoća budući da mi nikako nije jasna nastavna građa vezana za kemijsku kinetiku. Napominjem da se ovo pitanje nastavlja na moje pitanje od 11.7.2020. odnosno na zadatak: "U vremenu od 300. do 400. sekunde, brzina je reakcije s obzirom na A 3,7*10^-5 mol/L s. Odredite brzinu reakcije u istom vremenskom intervalu s obzirom na C ako je jednadžba kemijske reakcije 2C--> B + 4A.", a gdje je glavni kamen spoticanja oko negativnog rješenja i što brzina reakcije nije ista bez obzira za koji god reaktant ili produkt se računa kao što ću pokazati na jednom od primjera u nastavku: Glavni problemi s kojima se konstantno mučim su sljedeći: 1. Nije mi jasno zašto mi rješenje prethodnog zadatka nije ispalo matematički točno, a radila sam sve po formuli?Evo link gdje se može vidjeti postupak rješavanja: https://ibb.co/GRqjbwD 2. Zašto onda npr. u ovom zadatku rješenje nije negativo, kao u zadatku iz mog prethodnog pitanja jer se zadaci čine sličnima: Razlaganje N2O5 prikazuje sljedeća jednadžba: 2N2O5--> 4NO2+O2. Ako brzina nastajanja kisika iznosi 2,40 mol/min, kolika je brzina razlaganja N2O5 ? Rješenje je pozitivno, no nikako nisam shvatila zašto nije negativno jer radi se o brzini razlaganja reaktanta? 3. Što se tiče pojmova brzina reakcije i prosječna brzina reakcije, smatrala sam da su istoznačnice jer vidim da se prilikom njihova odeđivanja uvijek koriste iste formule za brzinu kemijske reakcije na način da se uzme u obzir i stehiometrijski koeficijent. 4. Moram još dodati da u numeričkom zadatku iz zadnjeg pitanja nisam shvatila da se pod "brzina reakcije s obzirom na A" misli zapravo na promjenu koncentracije tvari A u vremenu, a pod "brzina reakcije s obzirom na C" misli na promjenu koncentracije tvari C u vremenu. Evo primjer zadatka iz iste literature gdje su vrijednosti brzina iste, preko kojeg god reaktanta ili produkta da su određene: Izračunajte brzinu reakcije preko promjene koncentracija reaktanata i produkata u vremenu između 0. i 100 s za sintezu amonijaka: N2+3H2--> 2NH3 Neću pisati postupak rješavanja zadatka, no rješenje brzine reakcije je kako sam već rekla isto, preko kojeg god reaktnata i produkta računali; iznosi 0,005 mol/s. Dakle v(N2)=v(H2)=v(NH3)= 0,005 mol/s Zbilja ne shvaćam po čemu se taj zadatak razlikuje od zadatka iz prethodnog pitanja. Hvala! Srdačan pozdrav!

Ime i prezime: Mirjana Vrdoljak

 


1. Rješenje prethodnog zadatka nije vam ispalo točno zato što ste računali brzinu reakcije, a trebalo je izračunati brzinu promjene koncentracije tvari C.

2. Rješenje nije negativno zato što se traži "brzina razlaganja" nečega, pa je negativan predznak već sadržan u riječi "razlaganje", tj. on se podrazumijeva. Da se tražila brzina promjene koncentracije te tvari, onda bi vrijednost trebalo izraziti s negativnim predznakom da bi se time naglasilo da se koncentracija smanjuje. To je analogno situaciji iz svakodnevnog života kada razlikujemo "sniženje cijene cipela od 40 %" od "cijena cipela promijenila se za −40 %". U prvom slučaju ne treba pisati negativan predznak jer se on već podrazumijeva iz riječi "sniženje". U drugom pak slučaju bez predznaka ne bi bilo jasno da se radi o pojeftinjenju, pa ga treba pisati.

3. Brzina kemijske reakcije u nekom trenutku t i prosječna brzina kemijske reakcije u nekom vremenskom intervalu Δt razlikuju se na potpuno analogan način na koji se razlikuju brzina automobila i prosječna brzina automobila. Kada vozač automobila krene na put od Zagreba do Karlovca, u trentuku t1, npr. u 14 h 32 min 27 s, kretat će se brzinom od 30 km/h, u nekom drugom trenutku t2, npr. u 14:57:21 kretat će se brzinom od 67 km/h, u nekom trećem trenutku kretat će se brzinom od 121 km/h itd. Nakon što stigne u Karlovac, vozač može udaljenost koju je prevalio od Zagreba do Karlovca podijeliti s vremenom koje je proteklo i tako izračunati prosječnu brzinu kojom se kretao tijekom putovanja i koja se može, ali i ne mora slučajno poklopiti s nekom od navedene tri vrijednosti. Isto se tako i prosječna brzina kemijske reakcije u nekom vremenskom intervalu može slučajno poklopiti s brzinom kemijske reakcije u nekom trenutku iz tog vremenskog intervala.

Što se tiče drugog dijela trećeg pitanja, stehiometrijski koeficijent sudionika u reakciji X uzima se u obzir onda kada se iz promjene koncentracije tvari X računa brzina kemijske reakcije. On se NE uzima u obzir ako se govori samo o promjeni koncentracije tog reaktanta.

Iz primjera s jednadžbom sinteze amonijaka čini se da brkate pojmove brzina kemijske reakcije i brzina promjene koncentracije nekog sudionika kemijske reakcije. Brzine promjene koncentracija pojedinih sudionika reakcije općenito će se razlikovati (osim u slučaju kada su im stehiometrijski koeficijenti jednaki), dok će brzina kemijske reakcije opisana točno definiranom jednadžbom uvijek biti ista, bez obzira na to iz brzine promjene koncentracije kojeg od sudionika reakcije ćemo je računati. Također treba razlikovati izraz "izračunaj brzinu kemijske reakcije preko promjene koncentracije reaktanta X", i "izračunaj brzinu promjene koncentracije reaktanta X". U prvom slučaju promjenu koncentracije reaktanta X dijelimo sa stehiometrijskim koeficijentom, a u dugome ne.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija