Koliko vode se može uliti u staklenu bocu s vodom kako prilikom smrzavanja ne bi pukla? Hvala.

Ime i prezime: Ana Sabočanec asabocanec@gmail.com

 


Količina vode koju možemo uliti u staklenu bocu, a da boca prilikom smrzavanja ne pukne, ovisi o obliku i položaju staklene boce. Primjerice, u staklenu posudu oblika krnjeg stošca kojemu je donji dio (baza) uži, a gornji (otvor) širi, možemu uliti vode koliko god u nju stane i kod smrzavanja ne bi trebalo doći do pucanja jer će se led slobodno širiti prema gore. Kod posude oblika valjka, a pogotovo kod posude oblika krnjeg stošca kojemu je dno šire od gornjeg otvora, vrlo je vjerojatno da će doći do pucanja već i od relativno male količine vode, jer treba uzati u obzir da se voda kod smrzavanja širi ne samo prema gore, nego i u širinu, i onda snagom svoga širenja razbija stijenke posude.

Ako bismo uzeli klasičnu staklenu bocu oblika valjka sa suženjem pri vrhu, i napunili je vodom do malo manje od polovice, začepili i polegli na ravnu površinu, u tom slučaju boca ne bi trebala puknuti, jer se led može slobodno, bez otpora, širiti prema gore (doduše, do problema bi moglo doći ako je dno boce udubljenog oblika). No, ako bi vode bilo više od polovice, tada će unatoč tome što smo bocu polegli, vjerojatno doći do pucanja.

U posude oblika bačve, koje su uske na gornjem i donjem kraju, a široke u sredini, bitno je da razina vode bude ispod razine pri kojoj je posuda najšira, i onda ne bi trebalo doći do pucanja.

Uglavnom, za svaki pojedini slučaj treba zamisliti da će se voda u nekom trenutku skrutnuti i da se ta krutina dalje širi, i zatim se treba zapitati može li se, odnosno ima li se kamo krutina dalje širiti u svim smjerovima, a da pri tom ne zdrobi stijenke posude. Ako ima, onda posuda vjerojatno neće puknuti; ako pak nema kamo, onda će led kod širenja zdrobiti stijenke posude.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija