Od koliko su molekula monosaharida gradjeni oligosaharidi.

Ime i prezime: Manuela Santor lorenasantor8@gmail.com

 


Prefiks oligo- doslovno znači nekoliko. Pritom značenje riječi nekoliko nije strogo definirano, ali obično se u praksi uzima da je u rasponu od tri do deset.

Želimo li biti precizniji, govorit ćemo o trisaharidima, tetrasaharidima, pentasaharidima itd., a naziv oligosaharidi upotrijebit ćemo kada nam nije presudno važan točan broj jedinica, nego samo želimo reći da ih ima, eto, nekoliko. A ako ih ima više od nekoliko, znači mnogo, onda ćemo govoriti o polisaharidima (prefiks poli- znači mnogo).

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija