Koja zapremina HCL koncetracije 1,75mol/dm je potrebna za reakciju sa 4,58gr. cinka Ar Zn =65,4

Ime i prezime: ana Berjan berjanana@yahoo.com

 


Prije svega treba ti jednadžba reakcije:

Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2

odnosno informacija da s jednim atomom cinka reagiraju dvije molekule solne kiseline.

S time možeš u račun:

V(HCl) = n(HCl)/c(HCl)

= 2∙n(Zn)/c(HCl)

= 2∙m(Zn)/(c(HCl)∙M(Zn))

Riječima, iz mase cinka izračunat ćeš njegovu množinu, iz množine cinka ćeš izračunati množinu solne kiseline, a iz množine i koncentracije konačno volumen. U gornjoj formuli sve je to ubačeno na jedno mjesto, tako da se manje mora tipkati po kalkulatoru.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija