Zadatak glasi: Izračunati Ph-vrijednost ako je 5 litara NaOH dobiveno otapanjem 0.5 grama Natrijeva Hidrolksida u vodi.

Ime i prezime: Katarina Kata.planinic@gmail.com

 


Postupak za vrlo sličan zadatak naći ćeš ovdje.

U tvojem zadatku nema razređivanja, tako da trebaš samo iz mase i volumena izračunati masenu koncentraciju, iz masene množinsku, iz množinske pOH, a iz pOH konačno pH.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija