Pošto lužine i kiseline imaju svoja svojstva bazičnosti i kiselosti kada su u obliku vodene otopine, postoji li još koje otapalo u kojem oni dobivaju takva svojstva? Postoje li tvari koje, kada se otope u otapalu drugačijem od vode, imaju svojsva kiselina ili lužina (ili barem slična)? Unaprijed hvala

Ime i prezime: Josip Mikulić mrpixa28@gmail.com

 


Kiselost i bazičnost nisu specifične za vodu, nego se manifestiraju u svim otapalima, ali isto tako i u krutom ili plinovitom stanju. Njima se osim Arrheniusove teorije, bave i Brønsted-Lowryjeva i Lewisova teorija, svaka općenitije od prethodne. Dok Arrhenius naprosto govori o oslobađanju oksonijevih ili hidroksidnih iona, Brønsted i Lowry to proširuju na primanje i doniranje hidrona, a Lewis na primanje ili doniranje neveznih elektronskih parova. Paralelno s time, koncept kiselosti ili bazičnosti iz vodenih se otopina širi na bilo kakve otopine ili faze, a potom i na bitno širi spektar kiselina i baza. Još dva kratka teksta o kvantifikaciji kiselosti naći ćeš ovdje i ovdje.

Nevodena otapala na kiselost ili bazičnost utječu preko svoje polarnosti te kiselosti ili bazičnosti. Polarnija otapala olakšavaju ionizaciju, a time i transfer hidrona na kiselinu ili bazu, dok manje polarna mogu potaknuti formiranje kiselinsko-baznih adukata, čime se polarni dijelovi molekula "skrivaju". Jako bazična otapala dehidronirat će Brønstedove kiseline, dok će kisela otapala hidronirati Brønstedove baze. U slučaju baze otopljene u bazičnom otapalu ili kiseline u kiselom možemo očekivati da će si konkurirati i da će ishod ovisi o drugim tvarima koje ćemo dodati. Ako pak imamo otopljene amfoterne tvari, možemo očekivati da će kisela otapala pojačati bazni karakter, bazična kiseli, dok će veća polarnost npr. povećavati udio zwitterionâ kod aminokiselina. Pored tih logičnih stvari možemo tu i tamo očekivati i neke pojave koje će biti specifične za pojedine kombinacije otapalâ i otopljenih tvari.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija