Izračunajte koliko je ukupno kafeina bilo u vodenom sloju (V= 120 mL) prije provedene ekstrakcije ako je nakon 2 ekstrakcije s 20 mL kloroforma u vodenom sloju ostalo 0,1 g kafeina. koeficijent razdiobe između kloroforma i vode za kafein je 22.

Ime i prezime: pp pavic.petra@gmail.com

 


Nekoliko zanimljivih primjera i jedan poveći izvod na sličnu temu naći ćeš ako klikneš ovdje.

Ovaj se pak zadatak najlakše rješava unatrag. Iz mase kofeina u vodi na kraju možemo izračunati konačnu koncentraciju, a iz nje koncentraciju kofeina u kloroformu:

γ3(kofein, voda) = m3(kofein, voda)/V(voda)

Kd = γ3(kofein, kloroform)/γ3(kofein, voda)

γ3(kofein, kloroform) = Kdγ3(kofein, voda)

Množenjem koncentracije i volumena dobit ćeš masu kofeina u kloroformu. Tu masu možeš pribrojiti masi kofeina u vodi jer je prije ekstrakcije sav taj kofein bio u vodi:

m3(kofein, kloroform) = V(kloroform)∙γ3(kofein, kloroform)

m2(kofein, voda) = m3(kofein, voda) + m3(kofein, kloroform)

= m3(kofein, voda) + V(kloroform)∙γ3(kofein, kloroform)

= m3(kofein, voda) + V(kloroform)∙Kdγ3(kofein, voda)

= m3(kofein, voda) + V(kloroform)∙Kdm3(kofein, voda)/V(voda)

= m3(kofein, voda)∙(1 + KdV(kloroform)/V(voda))

Identična formula trebat će ti za računanje mase kofeina u vodi prije prve ekstrakcije. Meni je ta masa ispala 2,18 g. Javi ako bude problemâ ili ti uporno bude ispadala neka druga brojka.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija