Poštovani, trebala bi pomoć oko ovog pitanja iz analitičke kemije: Koliko % H2C2O4•2H2O sadrži uzorak ako otopina koja je pripremljena cm3 otapanjem 0,2003 g uzorka troši kod titracije 29,30 otopine kalijevog permanganta c(1/5 KMnO4) 0,1 M faktora 1,0800.

Ime i prezime: Ivana Ivanović

 


Temeljne upute za rješavanje ovakve vrste zadataka možeš naći ovdje. Sa zadanim ću se veličinama još malo pozabaviti. Koncentracija izražena u petinama jedinki u biti je koncentracija ekvivalenata. Permanganat se, naime, u kiselom mediju reducira u manganov(II) kation, što će reći da mu oksidacijski broj pada za pet. To pak znači da će jedan permanganatni anion moći oksidirati pet jedinki kojima se oksidacijski broj podigne za jedan, odnosno da će jednu takvu jedinku oksidirati jedna petina permanganatnog aniona. Jedno cijelo ima pak pet petina:

N(1/5 KMnO4) = 5∙N(KMnO4)

Ako to podijelimo s Avogadrovom konstantom, dobit ćemo isti takav odnos množina:

n(1/5 KMnO4) = 5∙n(KMnO4)

Dijeljenjem s volumenom dobivamo identičan odnos koncentracija:

c(1/5 KMnO4) = 5∙c(KMnO4)

odnosno:

c(KMnO4) = c(1/5 KMnO4)/5


Faktor otopine je pak brojka s kojom ćemo množiti nazivnu koncentraciju da dobijemo stvarnu koncentraciju:

c(1/5 KMnO4) = fcnaz.(1/5 KMnO4)


Sve u svemu, iz koncentracije i volumena otopine kalijevog permanganata, kao i ova dva zastarjela detalja s petinama i faktorom, dobit ćeš množinu kalijevog permanganata. Iz nje možeš izračunati množinu oksalne kiseline, koju ćeš pomnožiti s molarnom masom dihidrata oksalne kiseline i podijeliti s masom uzorka. Rezultat koji sam dobio iznosi 99,58 %.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija