Dobar dan! Ne znam riješiti ovaj zadatak,pa bih vas zamolio za pomoć. Pomiješano je 50 cm3 natrijeve lužine koncentracije 0,368 mol/dm3 s 50 cm3 fosforne kiseline koncentracije 0,184 mol/dm3.Izračunaj masu kristalnog produkta. Hvala unaprijed!

Ime i prezime: Ivan Kraljić ivankraljic18@gmail.com

 


Prvo što treba primijetiti je da su volumeni isti, a koncentracija natrijeve lužine dvostruko veća od koncentracije fosforne kiseline. Iz toga slijedi da će nastati natrijev dihidrogenfosfat. Množina nastale soli bit će jednaka početnoj množini fosforne kiseline, tako da ćemo ju lako izračunati:

n(Na2HPO4) = n(H3PO4)

= c(H3PO4V(H3PO4)

S masom će biti malo teže jer nije precizirano što će biti kristalni produkt, a nije definirana ni temperatura. Natrijev hidrogenfosfat, naime, može kristalizirati kao bezvodna sol, dihidrat, heptahidrat, oktahidrat i dodekahidrat. Nadalje, ta je sol dobro topljiva u vodi, tako da iz otopine kakva je u zadatku pri sobnoj temperaturi neće kristalizirati ništa. Što ćemo dobiti hlađenjem, ovisi o tomu na koju se temperaturu otopina ohladi.
Zbog svega toga najjednostavnijim mi se čini izračunati masu bezvodne soli (množenjem množine s pripadnom molarnom masom) tj. pretpostaviti da su autori upravo na to mislili.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija