Ako je koncentracijska konstanta za reakciju H 2 O (g) ⇌ H 2 (g) +1/2 O 2 (g)= 5,3 * 10 -12 mol 1/2 dm -3/2, koliko iznosi koncentracijska konstanta 2H 2 (g) + O 2 (g) ⇌ 2H 2 O (g) i koje su joj dimenzije?

Ime i prezime: Emma Čavlović emma.cavlovic99@gmail.com

 


Odnos konstanti ravnoteže za različito definiranu istu reakciju najlakše se vidi ako se napišu jednadžbe za te konstante ravnoteže:

H2O(g) ⇌ H2(g) + 1/2 O2(g)

Kc1 = [H2][O2]1/2/[H2O]

2 H2O(g) ⇌ 2 H2(g) + O2(g)

Kc2 = [H2]2[O2]/[H2O]2

Iz tih se izraza mogu direktno vidjeti dimenzije pripadnih konstanti ravnoteže, a za slučaj da odnos dviju konstanti sad nije očit, preporučam kvadrirati Kc1.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija