Koje su elementarne tvari građene od atoma?

Ime i prezime: Karmen Varezić karmenvarezic123@gmail.com

 


Sve su kemijske tvari, pa tako i one elementarne, građene od atomâ, samo što su ti atomi kod nekih tvari povezani u molekule. Posve izolirane atome imamo samo kod plemenitih plinova. Kod metalâ je temeljna jedinica također atom, samo što su ti atomi međusobno povezani metalnom vezom. Polumetali također imaju parcijalan karakter metalne veze, ali u principu su kovalentni polimeri. Osim toga, kod nekih nemetala postoje alotropske modifikacije u kojima je temeljna jedinka također atom, premda se isto radi o kovalentnim polimerima. Tu spadaju grafit i dijamant, crveni fosfor, polimerni sumpor itd.
Ukratko, moj bi odgovor bio da su samo plemeniti plinovi građeni od zasebnih atoma, a uvjetno im možemo pridružiti i metale.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija