Zašto se živa nalazi u 2 analitičke skupine

Ime i prezime: Sara sarahkokaj@gmail.com

 


Radi se o živi u dva različita oksidacijska stanja. U prvu skupinu pripada diživin(I) kation koji taloži kao klorid, dok živin(II) kation, koji ne taloži kao klorid, ali taloži kao sulfid iz kisele otopine, spada u drugu skupinu (točnije, 2A jer se HgS neće otopiti u amonijevom polisulfidu).

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija