1.Izračunajte pH vrijednost otopine NH4Cl koncentracije 1,00 mol/L. Kb=1.8 x 10-5 (rezultat : 0, 01) 2. Izračunajte pH u otopini HCl koncentracije 1 x 10-8 mol/L (rezultat : 6.95)

Ime i prezime: Petra Pavlović petra.pauola@gmail.com

 


pH otopine soli slabe baze i jake kiseline računa se na isti način kao i pH otopine slabe kiseline. Pritom je slaba kiselina konjugirana kiselina slabe baze, u ovom slučaju amonijev kation. Kako to napraviti, možeš vidjeti npr. ovdje, a nešto složeniji primjer s istim temeljima naći ćeš ovdje. Ukratko, prvo trebaš naći konstantu kiselosti amonijevog kationa (tako da konstantu autoionizacije vode podijeliš s konstantom bazičnosti amonijaka), a potom riješiti kvadratnu jednadžbu koja se može sklopiti pomoću jednadžbe disocijacije amonijevog kationa i izraza za pripadnu konstantu ravnoteže.
Rezultat koji glasi 0,01 sasvim je sigurno netočan i vjerojatno je nešto krivo prepisano. Ja sam dobio 4,63, s tim da bih napomenuo da cijeli račun vrijedi samo za bitno razređenije otopine, dok se kod jednomolarne otopine salmijaka može očekivati osjetno odstupanje stvarnosti od računa.


U drugom zadatku polaziš od toga da je autoionizacija vode ravnotežni proces. Ravnotežni sastav pomaknut će se dodatkom kiseline tako da se smanje koncentracije i vodikovih i hidroksidnih iona. Kako su njihove polazne koncentracije jednake, isto će vrijedi i za konačne koncentracije hidroksidnih i vodikovih iona koji potječu od vode. Iz toga se može sklopiti sljedeća jednadžba:

Kw = (c(HCl) + cw(H+))∙cw(OH)

= (c(HCl) + cw)∙cw

Rješavanjem te kvadratne jednadžbe dobiju se koncentracije vodikovih i hidroksidnih aniona koji potječu od autoionizacije vode kojoj je dodana kiselina. Ukupna koncentracija vodikovih iona dobit će se zbrajanjem koncentracije vodikovih iona s koncentracijom kiselinom, nakon čega se može izračunati i pH. Moj rezultat je da pH iznosi 6,98. Nakon provjere tog rezultata sklon sam misliti da je predloženo rješenje ono koje je netočno.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija