Pozdrav, Imam dva zadatka koja ne mogu riješiti 1. Alkaloid, kafein mase 252.38 mg sadržava 128.8 mg ugljika, 13 mg vodika i 41.78 mg kisika. Napiši molekularnu formulu. (sastavila sam empirijsku formulu, ali ne znam iz kojeg podatka da zaključim da je molekularna duplo veća) 2. U otopinu koja sadržava 5 mg soli MCl2 dodan je AgNO3 u suvišku. Ako je istaložio 12.9 g AgCl, koji element je M (napisala san jednadžbu i pokušala doći do množine, ali ne znam kako dobiti masu) Unaprijed hvala

Ime i prezime: Ela jukić elajukic@hotmail.com

 


Podaci koje imaš u prvom zadatku ne omogućavaju da se dođe do molekulske formule. Za to bi trebao nekakav podatak iz kojeg bi se dalo odrediti množinu ili molarnu masu kafeina. Jedino što možeš je primijetiti da u empirijskoj formuli imaš neparan broj vodikovih i paran broj dušikovih atoma. Za broj vodikovih atoma u molekulama ugljikovodikâ, naime, vrijedi da će uvijek biti paran jer je valencija ugljika isto parna (osim ako se ne radi o radikalima, što ovdje nije slučaj). Dodamo li u molekulu atom kisika, koji opet ima parnu valenciju, broj atomâ vodika i dalje će ostati paran, dok svaki dodani atom dušika (koji ima neparnu valenciju) mijenja parnost. Dakle, ako je prisutan jedan atom dušika, broj vodikovih atoma bit će neparan, ako su prisutna dva atoma dušika, broj vodikovih atoma bit će paran itd. Uglavnom, kako u empirijskoj formuli imamo pet vodikovih i dva dušikova atoma, možemo biti sigurni da će molekulska formula biti višekratnik dvostruke empirijske formule.


Problem s drugim zadatkom je to što masu soli nepoznatog metala imaš u miligramima, a masu srebrovog klorida u gramima. Ako uskladiš te dvije brojke (bilo tako da obje budu grami, bilo da obje budu miligrami), lako ćeš dobiti smisleno rješenje: zemnoalkalijski metal čije soli boje plamen ciglenocrveno.

Ako kojim slučajem imaš problemâ i sa sâmim računom, ono što trebaš je prvo izračunati množinu srebrovog klorida, zatim primijetiti da je množina soli nepoznatog metala dvostruko manja (jer je metal dvovalentan, a srebro jednovalentno) i onda iz mase i množine soli izračunati njezinu molarnu masu. Iz te molarne mase dobit ćeš molarnu masu metala tako da oduzmeš dvostruku molarnu masu klora.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija