Dobar dan, zanima me može li fruktoza reagirati s Fehlingovim i Tollensovim reagensom? Ako može, molio bih vas da mi objasnite zašto.

Ime i prezime: Petar Hajduk hajduk.petar@gmail.com

 


Fruktoza je ketoza, tako da ne bi trebala dati pozitivan test na reakcije kojima se detektiraju aldehidi. Međutim, u lužnatom mediju fruktoza može izomerizirati npr. u glukozu ili manozu, tako da će s lužnatim reagensima za aldehide (Fehlingov i Tollensov reagens jesu lužnati) dati pozitivnu reakciju.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija