Izračunajte koliko magnezijeva oksida nastaje ako je kao mjerodavni reaktant u reakciji upotrijebljeno 5g magnezijeve vrpce, a iskorištenje reakcije je 100%.

Ime i prezime: Anita Iličić antonijaigre123@gmail.com

 


Ako je sav magnezij prešao u magnezijev oksid, onda možemo jednostavno podijeliti masu magnezija s njegovom molarnom masom i rezultat pomnožiti molarnom masom magnezijevog oksida:

m(MgO) = n(MgO)·M(MgO)

= n(Mg)·M(MgO)

= m(Mg)·M(MgO)/M(Mg)

Stehiometrijski zadaci inače znaju biti i nešto složeniji pa bih za vježbu preporučio pogledati npr. ovaj, ovaj ili ove primjere.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija