Dobar dan, možete li mi pomoći kako odrediti koliko atoma zlata ima u prstenu mase 5 g?

Ime i prezime: Leonora Valent leonora.valent11@gmail.com

 


Zadatak se rješava na isti način kao i npr. ovaj. Potrebno je podijeliti ukupnu masu zlata s masom jednog atoma zlata. Masu jednog atoma zlata dobit ćeš množenjem relativne atomske mase zlata s unificiranom atomskom jedinicom mase:

N(Au) = m(Au)/ma(Au)

= m(Au)/(Ar(Au)·u)


Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija