Jeli iko moze jednadžbom prikazat ionizaciju propanske kiseline u vodi i rjiesit ovaj zadatak:razrijedena otopina octene kiseline cesto se u kucanstvima rabi za uklanjanje kamenca. Kemijskom jednadžbom prikazi opisani proces i imenuj produkte reakcije. Nadam se da nece biti problema hvala vam puno!

Ime i prezime: Antonio P

 


Propanska kiselina u vodi disocira prema jednadžbi:

CH3CH2COOH(aq) ⇌ CH3CH2COO(aq) + H+(aq)

Aproksimiramo li sastav kamenca kalcijevim karbonatom (inače će se tu naći i magnezijevog karbonata i još ponečega), jednadžba reakcije bit će:

2 CH3COOH(aq) + CaCO3(s) → (CH3COO)2Ca(aq) + CO2(aq) + H2O(l)

Ako bude problemâ s imenovanjem produkata, dodat ću da se soli octene kiseline zovu acetati. Za druga dva produkta ne bi smjelo biti problemâ.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija