Poštovani, Molim vas, možete li mi objasniti kako se mogu rješiti ovi zadaci, 1. 250mL otopine NiSO4 (aq) koncentracije 1,00mol/L podvrgnuto je elektrolizi 15minuta uz struju jakosti 5,00A uz pretpostavku da je volumen otopine nepromjenjen, izračunajte koncentraciju Ni2+ iona u otopini nakon završene elektrolize. 2.Koliko će se elementarne tvari izlučiti na anodi pri elektrolizi vodene otopine koja sadrži 7,45g kalijeva klorida pri 0stupnjeva C i 101kPa Unaprijed hvala! Lp, Margaita popač

Ime i prezime: Margarita Popač popac.margarita@gmail.com

 


U prvom zadatku treba primijeniti Faradayeve zakone, odnosno odnos između proteklog naboja i količina produkata elektrolize:

Q = n·z·F

Također treba znati da je protekli naboj jednak umnošku jakosti struke i proteklog vremena:

Q = I·t

Iz te dvije formule može se dobiti izraz pomoću kojeg ćemo izračunati množinu oslobođenog nikla:

nnast.(Ni) = (I·t)/(z(Ni)·F)

Tu množinu treba oduzeti od polazne množine i zatim rezultat podijeliti s volumenom otopine, čime će se dobiti konačna koncentracija niklovih kationa.


Drugi zadatak je malo nes(p)retno postavljen. Elektrolizom vodene otopine kalijevog klorida na katodi se dobiva vodik, a na anodi klor, ali ne baš uvijek. Recimo, ako se uzme vruća i koncentrirana otopina, na anodi će nastajati kloratni anioni. Ako je pak otopina previše razrijeđena, na anodi će se oslobađati kisik, a isto će se dogoditi i kad kloridni anioni budu uglavnom utrošeni.
Ipak, kako je zadana samo masa kalijevog klorida, autori očito traže odgovor na pitanje koliko se najviše klora može dobiti iz zadane količine kalijevog klorida, tako da se konkretnim reakcijama bavim iz čisto akademskih razloga.

Račun se, ukratko, svodi na dobivanje množine kalijevog klorida, zatim množine klora i konačno volumena klora u zadanim uvjetima:

n(KCl) = m(KCl)/M(KCl)

n(Cl2) = n(KCl)/2

V(Cl2) = n(Cl2)·R·T/p

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija