Imamo dipeptid His-Glu. Izračunajte koliki volumen 0.1M H2SO4 treba dodati u 100mL 50mM otopine ovog dipeptida kojoj je pH 9.5 da se postigne pH=pI. Titracijsku krivulju znam napraviti i dobio sam pI=5.15, ali ne znam izračunati volumen sumporne. Hvala!

Ime i prezime: Martin S martins332@gmail.com

 


Za početak mogu samo ponoviti sugestije i kritike koje sam već napisao u ovom odgovoru. Dakle, da bi se moglo išta raditi, treba pretpostaviti da je polazni pH rezultat dodatka jake baze.

Dalje treba napraviti tablicu i primijetiti da je polazni pH u području gdje je prosječan naboj peptida ‒1. Zatim je korisno pomoću Henderson-Hasselbachove jednadžbe izračunati udio hidronirane terminalne karboksilne skupine. Meni je taj postotak ispao 0,60. To znači da je potrebno 0,40 ekvivalenata sumporne kiseline da se do kraja neutralizira terminalna karboksilna skupina, a zatim još jedan cijeli ekvivalent da se protonira i histidinska imidazolna skupina. Sve skupa, dakle, treba množina sumporne kiselina jednaka 0,70 množine peptida, budući da sumporna kiselina ima dva stupnja disocijacije.

Kad bi se išlo prema nižim vrijednostima pH, u račun bi trebalo uračunati i to da sumporna kiselina potpuno disocira samo u prvom stupnju, dok je u drugom stupnju to umjereno jaka kiselina.

Za kraj jedna opaska: nisam posve siguran da moj pristup vodi rješenjima koja bi bila bliska stvarnosti, kao ni da je moj pristup identičan onomu koji su zamislili autori zadatka. Račun je svakako grub, s tim da sumnjam da se ima smisla baviti nekakvim preciznijim računom. Za to se mogu koristiti programi poput PepCalc.com, a najmudrije je konkretne vrijednosti naći eksperimentalno ili u literaturi.
Ako me tko uputi na pristup koji radi bolje, ili mi ukaže na moje greške, bit ću zahvalan.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija