Koliki volumen 1 M otopine NaOH treba dodati u 100 mL 0,05 M otopine tetrapeptida( Lys-Ser-Gln-Asp) da bi u otopini prevladavao ionski oblik neto naboja -1 ukoliko se kreće od a)pH=izoelektričnoj točki tetrapeptida, b)pH pri kojem je tetrapeptid u potpuno protoniranom obliku, c) pH=4 Hvala!

Ime i prezime: Margareta Jerecic margareta.jerecic@gmail.com

 


Nešto ne štima s ovim zadatkom. Konkretno, nedostaje mi informacija kako su postignute spomenute vrijednosti pH. Naime, nije baš isto ako ako u otopinu dodan neki pufer i ako je dodana neka jaka kiselina. Također, u podzadatku b) trebalo bi naglasiti da se radi o najvišem takvom pH-u, budući da je tetrapeptid posve protoniran od tog pH-a nadolje.

U principu, rekao bih da treba krenuti od sugestija odavde, uz pretpostavku da je otopina samo zakiseljena. To bi onda značilo da se svejedno radi kao da je otopina puferirana, ali pufer je sâm peptid. Tako da treba opet krenuti od tablice s kiselostima pojedinih skupina, a onda izračunati kakve trebaju biti vrijednosti pH za prva dva podzadatka, a za treći pomoću Henderson-Hasselbachove aproksimacije odrediti koliki je omjer između dva stupnja protonacije oko točke u kojoj je vrijednost pH jednaka 4. Iz svih tih vrijednosti pH treba izračunati koliko je dodano kiseline, a potom se može na pitanje koliko treba dodati natrijeve lužine. Za to opet prvo treba odrediti ciljani pH.

Postoji mogućnost da se posao svodi i na to koliko ekvivalenata natrijeve lužine treba dodati za pojedine stupnjeve protonacije. To bi posao učinilo gotovo trivijalnim, premda se i dalje ništa ne može bez nekakve vizualizacije svih konstanti disocijacije.

Kako rekoh u prethodnom odgovoru, pokušaj riješiti zadatak pa se javi kad i ako zapneš.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija