Kako se zove i koja je formula kompleksnog spoja modre galice i amonijaka?

Ime i prezime: Sara Besednik sarabesednik@gmail.com

 


Reakcijom vodene otopine bakrovog(II) sulfata (koja se može dobiti otapanjem modre galice u vodi) i amonijaka nastat će tetraamminbakrov(II) sulfat, [Cu(NH3)4]SO4. Još pokoju zanimljivu informaciju o aminskim kompleksima bakra možeš naći ovdje, ovdje i ovdje.

Inače, tetraamminbakrov(II) sulfat nije spoj modre galice i amonijaka, nego produkt njihove međusobne reakcije. Općenito, kemijski spojevi su između kemijskih elemenata, a ne drugih kemijskih spojeva. Međutim, i tu postoje iznimke i one se zovu adukti. To su spojevi koji nastaju spajanjem dviju molekula, tipično na takav način da je povratna reakcija ostvariva te da se u produktu lako mogu prepoznati obje molekule. Primjerice, na ovoj stranici možeš vidjeti tetrahidrofuran, boran i njihov adukt.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija