Kako izračunati relativnu molekulsku masu glukoze?

Ime i prezime: Ana Bralic

 


Relativna molekulska masa neke čiste tvari računa se tako da se pozbrajaju relativne atomske mase svih atoma koji čine formulsku jedinku te tvari. Recimo, formula vode je H2O, tako da ćemo relativnu molekulsku masu vode računati tako da zbrojimo dvostruku relativnu atomsku masu vodika i relativnu atomsku masu kisika. Formula glukoze je C6H12O6, tako da će trebati zbrojiti šesterostruku relativnu atomsku masu ugljika, dvanaesterostruku relativnu atomsku masu vodika i šesterostruku relativnu atomsku masu kisika.

Za vježbu preporučam pogledati barem nekoliko zadataka iz ove liste.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija