Dobar dan!Pitanje....Zašto morske ribe smiju piti morsku vodu , a čovjek ne? Na što upućuje pojava eritrocita u mokraći?

Ime i prezime: Katarina Martonic kmartonić@gmail.com

 


Baš kao i mi, tako i morske ribe imaju niži osmotski tlak nego more. To znači da i mi i morske ribe pijenjem morske vode zapravo gubimo vodu. Međutim, morske ribe imaju mehanizam kojim iz sebe izbacuju soli. Taj mehanizam ukratko su ionske pumpe, membranski proteini koji mogu selektivno prebacivati ione s jedne strane stanične membrane na drugu, a time i iz stanice u okolinu (ili obrnuto, ako se radi o unosu). Stanice s ionskim pumpama nalaze se u škrgama i bubrezima.


Eritrociti su krvne stanice, tako da eritrociti u mokraći znače krv u mokraći. Pojava krvi u mokraći znači moguća oštećenja organâ povezanih s lučenjem mokraće, dakle bubregâ, mokraćovodâ ili prostate. Ako je pitanje praktično, a ne teorijsko, najtoplije preporučam odjuriti do liječnika.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija