1. Željeznom se predmetu mase 1450 g, temperature 180 °C hlađenjem snizila unutarnja energija za 65,3 kJ. Specifični toplinski kapacitet željeza je 450 Jkg−1K−1. Na koju se temperaturu ohladio željezni predmet? 2. Pretpostavimo li da Coca-cola ima specifični toplinski kapacitet kao voda, koliko će se topline osloboditi kad se 350 g Coca-Cole(toliko obično sadrži 1 limenka) ohladi sa sobne temperature, t= 25°C, na temperaturu t=3°C? 3. Ugljen je sedimentna stijena crne ili crnosmeđe boje, fosilno gorivo koje se rabi još i danas. Maseni udio ugljika u ugljenu je od 30% u lignitu do 98% u antracitu. Jedan od mogućih sastava ugljena prikazuje formula C135H96O9NS. Produkti izgaranja ugljena su, među ostalima , i oksidi sumpora koji pridonose kiselosti kiša. a) Izračunaj maseni udio sumpora u ugljenu. b) Izračunaj masu sumpora u 1 kg ugljena navedenoga sastava. 4. Komad bakra mase 250 g apsorbirao je toplinu od 1,5 kJ. a) Koliki je prirast temperature toga komada bakra, ako je specifični toplinski kapacitet bakra 0,385 J g-1K-1? b)koliki je molarni toplinski kapacitet bakra? Molio bih postupak svakog zadatka ako je ikako moguće!!

Ime i prezime: Vito Jakovina vito.jakovina007@gmail.com

 


Za prvi i drugi zadatak potrebna je formula koja povezuje toplinu s masom, promjenom temperature i toplinskim kapacitetom. Nju sam ti već napisao ovdje.

U prvom zadatku ona se treba raspisati:

Q = m·c·Δϑ

= m·c·(ϑ2ϑ1)

nakon čega treba iz izraza izvući ϑ2 kao nepoznanicu:

ϑ2 = Q/(m·c) + ϑ1

Pritom treba imati na umu da je izmijenjena toplina (Q) ovdje negativna, budući da se željezo hladilo.


U drugom zadatku jednostavno treba pobacati zadane brojke u drugu formulu:

Q = m·c·(ϑ2ϑ1)


Formula u trećem zadatku ponešto je upitne smislenosti, budući da se kemijske formule koriste za spojeve, dok se sastavi smjesa izražavaju udjelima, omjerima ili koncentracijama. No, iz nje se svejedno može računati maseni udio bilo kojeg elementa. Kako to učiniti, možeš vidjeti među ovim odgovorima.


U četvrtom zadatku opet treba koristiti prvu formulu, samo s promjenom temperature kao nepoznanicom:

Q = m·c·Δϑ

Δϑ = Q/(m·c)

Molarni toplinski kapacitet dobiva se množenjem specifičnog toplinskog kapaciteta s molarnom masom:

cm(Cu) = c(Cu)·Mr(Cu)

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija