1. Koliko je topline utrošeno za pripremu šalice čaja, tj. za zagrijavanje 250 g vode kojoj se temperatura povisila s na ? Toplinski kapacitet vode je 4,19 JK na minus prvu i K na minus prvu. 2. Uzorak teflona mase 10,0 g zagrijavanjem je apsorbirao 131,2 J topline i pri tome se zagrijao za 13,2 °C. Izračunaj specifični toplinski kapacitet teflona.

Ime i prezime: Vito Jakovina vito.jakovina007@gmail.com

 


U prvom zadatku treba ti formula:

Q = m·c·Δϑ

pri čemu je Q toplina, m masa, c specifični toplinski kapacitet, a Δϑ razlika konačne i početne temperature:

Δϑ = ϑ2ϑ1

U drugom zadatku tu formulu trebaš preraditi u:

c = Q/(m·Δϑ)

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija