Molim vas za informaciju koliki je pH 0.1 M vodene otopine trietilamina. I kako uopce izracunati pH u ovom zadatku? Hvala!

Ime i prezime: Mia Dahor mia_dahor_01@gmail.com

 


pH vodenih otopina slabih baza računa se na sličan način kao i pH vodenih otopina slabih kiselina. Uvijek treba napisati jednadžbu disocijacije:

Et3N + H2O ⇌ Et3NH+ + OH

nakon čega se postavlja jednadžba za konstantu ravnoteže:

Kb = [Et3NH+][OH]/[Et3N]

Nju se, s obzirom na to da se trietilamin u otopini nalazi ili kao neutralna, ili kao protonirana vrsta, te da gotovo svi hidroksidni anioni potječu od protoniranja trietilamina, može preurediti u:

Kb = [OH]2/(c(Et3N) − [OH])

Taj izraz je kvadratna jednadžba s jednom nepoznanicom, a konstantu bazičnosti, doduše, preračunatu u konstantu kiselosti konjugirane baze, možeš naći npr. na Wikipediji.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija