Poštovani, imam pitanje vezana za tri zadatka. 1.Koliko molekula dušika ima u balonu kojeg smo napunili zrakom pri s.u. ako je poznato da je njegov volumen 0,83 m3, te da je volumni udio dušika u zraku 78% ? 2.Koliko je grama natrijeva hidroksida potrebno za potpunu neutralizaciju 150 ml otopine sumporne kiseline množinske koncentracije 3,5 mol/dm3? Koliko je postotna otopina natrijevog hidroksida ako se pomiješa masa natrijevog hidroksida potrebna za neutralizaciju sulfatne kiseline množinske koncentracije 3,5 mol/dm3 s 4 kg vode? 3.Rashladna smjesa za hlađenje automobilskih motora zimi priprema se iz „koncentrata” i vode. Koliki je volumni udio „koncentrata” u smjesi koja je dobivena miješanjem 10 L vode i 2500 mL koncentrata. Koliko je potrebno uzeti koncentrata rashladne otopine množinske koncentracije 150 mmol/dm3 da bi se dobila rashladna otopina množinske koncentracije 0,075 mol/dm3 volumena 1000 mL?

Ime i prezime: Manuela Horvat manuelaprivat4@gmail.com

 


1. N(N2) = n(N2)·L

= (V(N2)/Vmo)·L

= (φ(N2V(balon)/Vmo)·L


2. m(NaOH) = n(NaOH)·M(NaOH)

= 2·n(H4SO4M(NaOH)

= 2·c(H4SO4V(H4SO4M(NaOH)

Ako se drugo pitanje nadovezuje na prvo, onda vrijedi račun:

w(NaOH) = m(NaOH)/m(otopina)

= m(NaOH)/(m(NaOH) + m(voda))


3. φ("koncentrat") = V("koncentrat")/(V("koncentrat") + φ(voda))

V(razrijeđeni "koncentrat") = c(rashladna otopina)·V(rashladna otopina)/c(razrijeđeni "koncentrat")

Usput ću pripomenuti da je rashladna otopina koncentracije 0,075 mol/L u praktičnom smislu isto što i čista voda. Ono što se stvarno koristi kao antifriz obično ima dvoznamenkast postotak etilen-glikola ili glicerola.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija