Pozdrav, U kojoj je od sljedećih molekula veza dušik-dušik najkraća? a)N2H4 b)N2O c)N2 d)N2O4 Znam da je trostruka veza najkraća, samo nisam sigurna je li kraća veza kod N2O ili dušika. Je li možda N2O zbog razlike u elektronegativnosti između atoma dušika i atoma kisika? Hvala.

Ime i prezime: Ema Mačak macak.ema2@gmail.co.

 


Veza između dušikovih atoma u molekuli dušikovog(I) oksida ima parcijalni karakter dvostruke veze:

:N≡N–O::: ↔ ::N=N=O::

Iako kisik svakako odvlači određenu količinu elektronske gustoće s dušikovih atoma, parcijalna dvostruka veza ipak preteže, tako da u elementarnom dušiku duljina veze između dušikovih atoma iznosi 109,8 pm, dok je u dušikovom(I) oksidu ta udaljenost 112,6 ppm. Za usporedbu, razmak između dušikovih atoma u hidrazinu iznosi 145 pm, a u didušikovom tetraoksidu 178 pm.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija