Poštovani, molim vas bi li mogli riješiti ovaj zadatak: 0,302 g željezne rude otopljeno je u sumpornoj kiselini pri čemu se elementarno željezo reduciralo do Fe^3+ iona. Dobivena otopina titrirana je vodenom otopinom kalijeva permanganata množinske koncentracije 0,025 mol dm^-3 u kiseloj sredini, pri čemu je utrošeno 42,79 ml otopine permanganata. a) napišite dobivene promjene (JKR) u ionskom obliku b)na temelju dobivenih podataka izračunajte maseni udio željeza u rudi. Hvala Vam unaprijed ako bi mi mogli pojasnit kako se dobije rješenje. :)

Ime i prezime: Petra pspicar@gmail.com

 


Rude željeza tipično sadrže željezove(II) i željezove(III) spojeve, najviše okside, hidrokside i karbonate te željezov(II) disulfid. Otapanjem ruda u kiselinama željezo se neće ni oksidirati ni reducirati, već će se u otopini naći željezovi(II) i željezovi(III) kationi. Od njih, samo se željezovi(II) kationi mogu titrirati permanganatom, budući da je permanganat oksidans.
Zbog toga bih se usudio očito besmislen početak zadatka intepretirati kao: "Nizom neznanih postupaka svo željezo iz uzorka rude mase 0,302 g prevedeno je u željezove(II) katione." Nakon toga može se pristupiti ostatku zadatka. Jednadžbe pripravljanja uzorka ostavljam autorima zadatka, a jednadžbu oksidacije permanganatom možeš vidjeti ovdje i ovdje. U spomenutim odgovorima naći ćeš i upute za računski dio zadatka, a možda će te zanimati i još jedan sličan zadatak.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija