Maseni udio kisika u heroinu je 21,7%. Relativna molekulska masa heriona je 369. Koliko se atoma kisika nalazi u molekuli heriona? Može li pomoć oko ovog zadatka?

Ime i prezime: Marija Rubak jajanqi@gmail.com

 


Zadatak ćeš riječiti u dva koraka. U prvom ćeš koraku relativnu molekulsku masu molekule heroina (369) pomnožiti s masenim udjelom kisika u molekuli (0,217), a zatim ćeš tako dobivenu vrijednost podijeliti s relativnom atomskom masom kisika (16,00). Dobiveni broj, zaokružen na cijelobrojnu vrijednost, predstavlja broj atoma kisika u jednoj molekuli heroina.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija