Poštovani, Nigdje nisam uspjela pronaći odgovor na pitanje zašto je prirast reakcijske entalpije jednak razlici ukupne entalpije produkata i ukupne entalpije reaktanata. Ne mogu si to nikako objasniti pa Vas molim za pojašnjenje. Još više me zanima zašto prethodno navedeno ne vrijedi kad se standardna reakcijska entalpija računa preko entalpije veza; u tom slučaju se entalpija reaktanata oduzima od entalpije produkata. Zašto tu dakle ne može ići na uobičajeni način da se entalpija produklata oduzima od entalpije reaktanata? Hvala!

Ime i prezime: Mirjana Vrdoljak vrdoljak.mirjana@gmail.com

 


Koliko mi je poznato, promjena je općenito definirana kao razlika između konačnog i početnog stanja, a ne obrnuto. Razlog tomu ukratko je strijela vremena, odnosno tendencija bivanja da se ne vraća unatrag, nego uporno grabi naprijed (umjesto o dosta neuhvatljivom vremenu, često ćemo pričati i o smjeru ukupnog porasta entropije Svemira). Promjenu, dakle, uvijek promatramo od "sada" u odnosu na "prije" jer je to jedina perspektiva koju nam trenutno važeći zakoni fizike dopuštaju. Dok se ti zakoni ne promijene (dogodi li se tako nešto, vjerujem da će biti u svim vijestima), svaki drugi pogled na stvari tehnički spada u maštu (pri čemu nipošto ne potcjenjujem vrijednost mašte, kako u zabavnom, tako ni u znanstvenom pogledu).
Kako u fizici, tako i u njezinom najmlađem, ali i najstasitijem djetetu kemiji, promjene ćemo računati kao razliku između sadašnjeg i pređašnjeg stanja. U kontekstu kemijskih reakcija to znači da ćemo od konačnih entalpija, množina sudionikâ reakcija ili temperature reakcijske smjese oduzimati njihove početne vrijednosti, a ne konačne vrijednosti od početnih.

Taj princip vrijedi i kad se reakcijske entalpije računaju preko entalpija veza. Da bi se izbjegle zabune, treba znati da je entalpija veze, kao i energija veze, definirana kao entalpija reakcije u kojoj se neka veza kida. To znači da nemamo entalpije nastanja sudionikâ reakcije, nego entalpije njihovog nestajanja. Primjerice, u zamišljenoj reakciji:

A2 + B2 → 2 AB

Reakcije preko kojih su definirane entalpije veza u sudionicima ove reakcije redom su:

A2 → 2 A

B2 → 2 B

AB → A + B

Operacija kojom ćemo iz tih jednadžbi dobiti jednadžbu reakcije s kojom smo krenuli zbrajanje je prvih dviju reakcija i oduzimanje dvostruke treće jednadžbe tog zbroja. Isto će vrijediti i za njihove entalpije, iz čega slijedi da ćemo od entalpija veza reaktanata oduzimati entalpije veza produkata. Inverzija, dakle, proizlazi iz toga što entalpije veze nisu entalpije nastajanja, nego entalpije procesâ u kojima nešto nestaje tj. troši se.

Predznaci inače spadaju u zbunjujućije probleme s kojima se susreću kako učenici, tako i nastavnici, a kadšto i znanstvenici. Nekoliko svjedoka tih nevolja može se vidjeti ovdje, ovdje, ovdje i ovdje. Jednostavno, jednostavne stvari ponekad ispadnu kompliciranijima nego one komplicirane. U takvim situacijama, najmudrije je krenuti od definicija i onda od njih izgraditi model.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija