Zašto 6-metilhepta-1,3,5-trien ima takvo ime?Hvala unap.

Ime i prezime: marija rubak jajanqi@gmail.com

 


Osnovni ugljični lanac u spomenutom spoju je heptanski, a od funkcionalnih skupina imamo samo jednu metilnu i niz dvostrukih veza. Pri obrojčavanju ugljikovih atomâ dvostruke veze imaju prednost pred alkilnim skupinama, tako da se one vodi time da upravo njihovi lokanti budu što manji (kao i kod supstituenata na arenima). Prema tome, od dvije moguće varijante, 2-metilhepta-2,4,6-trien i 6-metilhepta-1,3,5-trien, bolja je ona druga.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija