Pri kojoj temperaturi je ledište 25% otopine NaCl? Postupak ne treba, ali me zanima rezultat radi provjere. Hvala.

Ime i prezime: marija rubak jajanqi@gmail.com

 


Ako zadanu vrijednost masenog udjela natrijeva klorida preračunamo u molalnost, te zatim tako dobivenu vrijednost bez puno razmišljanja uvrstimo u formulu prema kojoj se računa sniženje ledišta, dobit ćemo kao rezultat da će ledište 25 %-tne vodene otopine natrijeva klorida biti pri −21,2 °C.

Međutim, takav je pristup načelno pogrešan, jer je formula za računanje sniženja ledišta po svojoj naravi tek približna i kao takva, ona dobro opisuje relativno razrijeđene otopine, dok kod koncentriranijih otopina treba očekivati manja ili veća odstupanja.

Da bismo ustanovili što će se stvarno dogoditi prilikom postupnog hlađenja vodene otopine natrijeva klorida masenog udjela 25 %, trebamo proučiti fazni dijagram sustava voda–natrijev klorid (ovdje i ovdje). Iz njega čitamo da će se hlađenjem navedene vodene otopine (počevši od, recimo, sobne temperature) pri otprilike −10 °C (teško je očitati točnu vrijednost) najprije početi izlučivati čvrsti natrijev klorid dihidrat. Daljnjim hlađenjem količina čvrstog natrijeva klorida dihidrata će se povećavati, a udjel natrijeva klorida u tekućoj fazi, koje će biti sve manje, padat će sve do točke u kojoj će maseni udjel natrijeva klorida pasti na 23,3 % (eutektička smjesa). U tom trenutku sva će se preostala smjesa skrutnuti i to će se dogoditi pri temperaturi od −21,1 °C. Nastala čvrsta faza sastojat će se od dvije vrste kristala – od vodenog leda i od natrijeva klorida dihidrata.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija