Pozdrav, zadatak glasi: Kolika je koncentracija Ca iona u ppm u CaCO3 ako je množinska koncentracija 0.01 M? Unaprijed hvala.

Ime i prezime: Iva K ivchy.pinky@yahoo.com

 


Množinska koncentracija zasićene vodene otopine kalcijevog karbonata iznosi 0,00013 mol/L. To velim za slučaj da se sintagma "koncentracija Ca iona u ppm u CaCO3" odnosi na vodenu otopinu. Ako je njezino značenje drugačije, svakako je još neuhvatljivije, čak i ako bi bilo smislenije.

Sâm zadatak stoga ću interpretirati ovako: "Kolika je koncentracija kalcijevih iona u ppm-ovima, ako njihova množinska koncentracija iznosi 0,01 mol/L?". Odgovor na to pitanje bio bi da se u ppm-ovima (milijuntikama) izražava maseni udio, a ne koncentracija. Da se ne bavim dodatnim interpretacijama, rekao bih da autori očekuju da se množinska koncentracija pomnoži molarnom masom kalcija (40,08 g/mol) da se dobije njegova masena koncentracija (0,4 g/L), a zatim ta koncentracija pomnoži gustoćom čiste vode, uz prešutnu pretpostavku da je gustoća otopine približno jednaka gustoći vode. Time dolazimo do rezultata od 0,4 g / 1000 g ilitiga 400 ppm.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija