Pomiješano je 120 mL otopine sumporne kisline, gusto e 1.4 g/mL i masnenog udjela 51% i 125 mL otopine kalijevog hidroksida, gustoće 1,399 g/mL i masnenog udjela 40%. Odredite koji je limitirajući rektant i masneni udio suviška kiseline/lužine. Zanimma me konkretno kako izračunati točni masneni udio Sumporne kisline u ovoj reakcij, ja sam dobio 7.71 % posto, točno riješenje je oko 14 % molio bih pomoć uz malo objašnjenje.

Ime i prezime: Sven svenko.krzna@gmail.com

 


Ovisno o tomu koliko čega imamo, sumporna kiselina i kalijev hidroksid mogu dati kalijev hidrogensulfat:

KOH + H2SO4 → KHSO4 + H2O

ili kalijev sulfat:

2 KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2 H2O

Da bi smo znali koju ćemo reakciju očekivati, trebamo prvo izračunati množine reaktanata:

n(H2SO4) = m(H2SO4)/M(H2SO4)

= w(H2SO4)∙m(otopina)/M(H2SO4)

= w(H2SO4)∙ρ(otopina)∙V(otopina)/M(H2SO4)

Identična formula vrijedi i za množinu kalijevog hidroksida, a množine koje sam dobio iznose 0,87 mol za sumpornu kiselinu i 1,25 mol za kalijev hidroksid. Iz toga slijedi da će u prvom stupnju sumporna kiselina biti posve neutralizirana, a u drugom djelomično. U takvoj situaciji nema previše smisla govoriti o limitirajućem reaktantu, budući da će obje polazne tvari u reakciji biti posve utrošene. Ono što će nastati bit će smjesa kalijevog sulfata i kalijevog hidrogensulfata otopljenih u vodi (ta je otopina inače pufer).

Pokušao sam malo računati s raznim interpretacijama toga što bi bio limitirajući reaktant, ali brojke koje sam dobio razlikuju se od obje koje si naveo. Zaključak koji mi se nameće je da je nešto krivo napisano ili prepisano. Provjeri zadatak, a ako nakon korekcija problem ostane, red ti je vježbati sa zadacima koji se bave reaktantima u suvišku, poput npr. ovoga. Još takvih zadataka naći ćeš ako u tražilicu upišeš "limitir" ili "mjerodav".

Usput budi rečeno, miješanje koncentrirane sumporne kiseline i koncentrirane kalijeve lužine osim kalijevog sulfata ili hidrogensulfata daje i hrpu topline, dovoljnu da takva smjesa zavrije i izleti iz čaše.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija