Pozdrav, moje pitanje glasi: Je li se pri skrućivanju jednog mola tvari oslobodi manje ili više topline nego pri kondenzaciji pare te iste tvari u tekućinu? Povežite to sa stupnjem uređenosti pojedinih agregacijskih stanja. Hvala vam!

Ime i prezime: Paula pspicar@gmail.com

 


Pitanje je zericu naopako postavljeno. Prvo se treba zapitati što se događa po pitanju uređenosti neke tvari kod kondenzacije, a što kod skrućivanja. Još bolje bi bilo zapitati se što se događa s vezama između čestica te tvari. Nakon što si stvoriš jasnu sliku te dvije promjene, odgovor na pitanje kojom se promjenom oslobodi više energije nameće se sâm po sebi.
Za slučaj dileme, možeš pogledati i što sam napisao ovdje.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija