453,8 mg analita otopljeno je u vodi i ekstrahirano s 40 ml organskog otapala. Kolika je efikasnost ekstrakcije, ako je masena koncentracija analita u organskoj fazi nakon ekstrakcije iznosila 9,8700 g/dm3?

Ime i prezime: Martina S martina@gmail.com

 


Najprije iz masene koncentracije analita u organskom sloju i volumena organskog sloja trebaš izračunati masu analita koji je uslijed mućkanja (ekstrakcije) prešao u organski sloj, a zatim tu masu treba podijeliti s ukupnom masom, tj. s masom analita koji je prije početka ekstrakcije bio otopljen u vodi. Omjer tih dviju masa je efikasnost ekstrakcije.

Ako sve dobro napraviš, treba ti ispasti 87 %. Ako ne uspiješ dobiti tu vrijednost, javi nam se ponovno.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija