pozz! Analizirana je otopina, volumena 500 cm3 koja sadrži katione željeza u dva oksidacijska stanja, Fe2+ i Fe3+. Za titraciju alikvota od 25 cm3 te otopine utrošeno je 12,90 cm3 otopine kalijeva permanganata masene koncentracije, γ(KMnO4) = 15,6059 g dm-3 . Zatim je za analizu uzet drugi alikvot od 25 cm3 te su u njemu prije titracije svi ioni Fe3+ reducirani u ione Fe2+. Titracijom drugog alikvota utrošeno je 21,15 cm3 iste standardne otopine kalijeva permanganata. Izračunajte masu iona Fe2+ i Fe3+ u analiziranoj otopine. unaprijed hvala na pomoći..

Ime i prezime: Dominik dominik.matijevic0902@gmail.com

 


Krenut ćemo od jednadžbe oksidacije:

5 Fe2+ + MnO4 + 8 H+ → 5 Fe3+ + Mn2+ + 4 H2O

Za oksidaciju željezovih(II) kationa permanganatom, dakle, vrijedi odnos:

n(Fe2+) = 5·n(MnO4)

Prvom titracijom oksidirani su samo željezovi(II) kationi, tako da se njihova koncentracija može izračunati direktno iz volumena titransa:

c(Fe2+) = n(Fe2+)/V(alikvot)

= 5·n(MnO4)/V(alikvot)

= (5·m(MnO4)/M(MnO4))/V(alikvot)

= (5·γ(MnO4V1(titrans))/(M(MnO4V(alikvot))

U drugoj titraciji oksidirani su svi prisutni ioni željeza, tako da se, uz dužnu pretpostavku da je reducens uklonjen, koncentracija željezovih(III) kationa može dobiti preko razlike između volumena titransa korištenog za prvu i drugu titraciju:

c(Fe3+) = (5·γ(MnO4)·(V2(titrans) ‒ V1(titrans)))/(M(MnO4V(alikvot))

Nakon što se dobiju koncentracije željezovih iona u polaznoj otopini, preostaje još pomnožiti koncetraciju s volumenom otopine i molarnom masom željeza.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija