Poštovani, kako da u sljedećem zadatku (a i općenito) odredim koja tvar ima najviše talište? a)borov klorid b)kalijev klorid c)Fosforov (III) klorid d)natrijev klorid (Znam da mi je pametno imati na umu međumolekulske veze-vodikove i van der Waalsove, ali to mi ovdje baš ne pomaže) unaprijed zahvaljujem!

Ime i prezime: Marija Markovic

 


Borov klorid i fosforov(III) klorid su molekulski spojevi, a natrijev klorid i kalijev klorid ionski, tako da onaj s najvišim talištem očito moramo tražiti između potonje dvojice. Ništa manje nije očito ni to da nam međumolekulske veze ovdje neće pomoći, već odgovor treba tražiti među ionskim radijusima, odnosno u tomu kako se međusobno slažu ioni u tim solima i koliko su jake ionske veze. Taj posao općenito nije trivijalan i mogu se uspoređivati samo spojevi s istim ionskim omjerom, idealno i s istim tipom kristalne slagaline. Kod natrijevog i kalijevog klorida to slučajno jest slučaj pa se može primijetiti da su kalijev kation i kloridni anion izoelektronski, pri čemu je potonji nešto veći zbog manjeg naboja jezgre, dok je natrijev kation znatno manji (konkretni radijusi su za kloridni, kalijev i natrijev ion redom 167, 152 i 116 nm). Manji ionski radijusi, ako su naboji isti, znače bliži kontakt, a time i jaču ionsku vezu. Prema tome, natrijev bi klorid trebao imati više talište. Pogledamo li konkretne podatke - 801 °C za natrijev klorid, a 770 °C za kalijev klorid - ispada da logika funkcionira. Malena razlika ipak govori da s bilo kakvom jednostavnom logikom treba biti oprezan tj. ne računati da će se bez malo ozbiljnijeg računa predvidjeti išta osim nekolicine trendova među sličnim spojevima.

Općenito ovakovi zadaci stoje visoko na listi tipova zadataka koje bih bez puno žaljenja potpuno maknuo iz školstva. Razlog tomu je što u tim poredavanjima nema zakonitostî, nego tek nekoliko pravila, redovito ograničenih na male grupe srodnih tvari. Čim se krene u nešto raznolikije primjere, a naš školski kadar voli takove egzibicije, nastaju besmisleni zadaci, u kojima se točan odgovor može naći jedino listanjem Wikipedije.
Još poneku od mojih lamentacija o takvim zadacima, zajedno s primjerima zadataka srodnih tvojemu, možeš naći ovdje, ovdje i ovdje te ako u tražilicu upišeš "tališt" ili "vrelišt".

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija