Neka dvoprotonska kiselina H2A volumena 25 mL titrirana je standardnom otopinom NaOH c(NaOH)=0.1 mol/L. Dodatkom 20 ml NaOH postignuta je druga točka ekvivalencije. Izmjereni pH iznosio je 8,67. Izračunajte drugu konstantu disocijacije kiseline H2A.

Ime i prezime: Margareta margareta.jerecic@gmail.com

 


Ovaj je zadatak u tehničkom smislu srodan ovom zadatku, samo što ga je nešto lakše riješiti.

Za početak, pretpostavit ćemo da se Ka1 i Ka2 razlikuju za nekoliko redova veličine jer bez te pretpostavke ovaj zadatak nije rješiv. Pretpostavka je inače skroz realna jer je to opći slučaj kod višeprotonskih kiselina.

Dakle, ono s čime baratamo je pH otopine soli, budući da je u točki ekvivalencije količina lužine jednaka količini kiseline, što znači da u biti imamo otopinu soli koju daju kiselina i lužina. Kako je lužina natrijeva, vrsta koja utječe na pH otopine je anion A2−. On će se protonirati na račun vode prema jednadžbi:

A2− + H2O ⇄ HA + OH

Jednadžba za konstantu ravnoteže tog procesa glasi:

K = [HA][OH]/[A2−]

Ako je koncentracija soli znatno viša od koncentracije oksonijevih i hidroksidnih iona u čistoj vodi, ukupna količina hidroksidnih aniona može se aproksimirati količinom hidroksidnih aniona koji potječu od aniona A2−. Količina tih aniona jednaka je pak količini nastalih aniona HA, što znači da se gornja jednadžba može prevesti u oblik:

K = [OH]2/[A2−]

Nazivnik se također može prepraviti, budući da u drugoj točki ekvivalencije u otopini dominiraju anioni A2− i HA, dok je koncentracija kiseline zanemariva. Zbog toga se jednadžba može prebaciti u idući oblik:

K = [OH]2/(c(H2A) − [OH])

U toj jednadžbi nepoznanica je konstanta ravnoteže, a sve ostalo može se dobiti iz poznatih podataka. Konkretno, [OH] se može izračunati iz pH, a koncentracija kiseline iz volumenâ otopine kiseline i dodane natrijeve lužine, pri čemu treba imati na umu da je u drugoj točki ekvivalencije množina natrijeve lužine dvostruko veća od množine kiseline.

Ono što sad preostaje je povezati konstantu ravnoteže za proces opisan gore s drugom konstantom disocijacije. To se može u par koraka:

K = [HA][OH]/[A2−]

= [OH]/([A2−]/[HA])

= [OH][H+]/([A2−][H+]/[HA])

= Kw/Ka2

Dalje treba još samo računati.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija