Za standardizaciju otopine natrijeva tiosulfata u vodi je otopljeno 120,0 mg kalijeva jodata, zatim je u otopinu dodan kalijev jodid u suvišku, i na kraju je otopina zakiseljena s razrijeđenom sumpornom kiselinom prilikom čega se jodatni ion reducirao, a jodidni ion oksidirao do elementarnog joda. Oslobođeni jod titriran je otopinom natrijeva tiosulfata pri čemu se elementarni jod reducirao do jodidnog iona, a tiosulfatni ion se oksidirao do tetrationatnog iona. Izračunajte množinsku koncentraciju natrijeva tiosulfata, ako je za titraciju oslobođenog joda utrošeno 42,60 cm3 otopine natrijeva tiosulfata.

Ime i prezime: ivan

 


Jodidni i jodatni ioni komproporcioniraju se u elementarni jod:

IO3 + 5 I + 6 H+ → 3 I2 + 3 H2O

Elementarni jod pak oksidira tiosulfat u tetrationat:

I2 + 2 S2O32‒ → 2 I + S4O62‒

Iz tih dviju jednadžbi mogu se izvući jednakosti potrebne da se riješi zadatak:

n(KIO3) = 1/3 n(I2)

n(I2) = 1/2 n(Na2S2O3)

Iz njih se može dobiti:

n(Na2S2O3) = 6 n(KIO3)

Dalje treba još jednu množinu izraziti pomoću mase, a drugu pomoću koncentracije, čime će se dobiti jednadžba pomoću koje se može riješiti zadatak.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija