navedite 2 kemijske radne tvari koje imaju svojstvo lužina ( ne kemikalije tipa natrijeva lužina )

Ime i prezime: Maurizo Martinčić asusmanx55a@gmail.com

 


Ajmo ovako. Ako natrijeva lužina nije kemijska radna tvar, onda ja ne znam što je to kemijska radna tvar. Zbog toga bih te zamolio da navedeš par tvari koje po tvojoj definiciji (odnosno po definiciji osobe koja ti drži nastavu) jesu kemijske radne tvari. Kad pošalješ popis od nekoliko kemijskih radnih tvari, koje nisu kemikalije, vrlo ću ti rado iz njih izdvojiti sve lužnate.

Ako kojim slučajem nećeš imati vremena za pisanje novog pitanja, preporučio bih dva djelotvorna pristupa. Prvi je da uzmeš uzorak kemijske radne tvari i razmutiš ga u malo vode. Nakon toga u otopinu ili što već nastane trebaš uroniti indikatorski papirić. Njegova boja jasno će reći radi li se o kiseloj, neutralnoj ili lužnatoj tvari. Drugi pristup traži manje posla, a nešto više znanja. Opet krećeš od kemijske radne tvari, ali sad samo trebaš pogledati njezino pakovanje, odnosno onaj dio pakovanja na kojemu je napisan sastav. Ako u sastavu ima natrijeve ili kalijeve lužine, amonijaka, natrijevog ili kalijevog karbonata ili hidrogenkarbonata, ili koje već tvari poznate po tomu da je bazična, onda je dosta izvjesno da je čitav sadržaj kemijske radne tvari lužnat. Ako takvih nema, onda traži drugo pakovanje. Usput budi rečeno, bazične tvari tipično se koriste za skidanje masnih mrlja i naslaga te općenito kao sredstva za čišćenje.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija