Lijep pozdrav,zanima me definicija za međumolekulski razmak te način na koji riješiti sljedeći zadatak: Duljina vodikove veze između molekula vode iznosi 276 pm.Izračunajte koliko je međumolekulski razmak kraći od očekivanog, ako je van der Waalsov polumjer atoma vodika 118 pm, a kisika 140 pm. Duljina O-H veze iznosi 96 pm.

Ime i prezime: Kristian ms669481@gmail.com

 


Ako između molekula nema nikakve interakcije, već su samo natisnute jedna na drugu, udaljenost atomâ koji su u neposrednom kontaktu bit će jednaka zbroju njihovih van der Waalsovih polumjera. Ako je udaljenost manja, vjerojatno imamo nekakvu interakciju, a ako je veća, onda imamo šupljine u strukturi.

Duljina vodikove veze definirana je kao udaljenost između donora i akceptora vodikove veze. Ako se radi o linearnoj vodikovoj vezi, na liniji između donora i akceptora nalazit će se još i vodikov atom:

D―H···A

Dakle, da bi odredio udaljenost kisikovog i vodikovog atoma u vodikovoj vezi (H-A), trebaš od duljine vodikove veze (D-A) oduzeti duljinu veze kisik-vodik (D-H). Tu vrijednost sad možeš usporediti sa zbrojem van der Waalsovih polumjera kisika i vodika.

Još ponešto o vodikovim vezama možeš pogledati npr. ovdje i ovdje.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija